เที่ยวทั่วไทยรอบเกาะรัตนโกสินทร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รณรงค์ให้เที่ยวทั่วไทยกันมาก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาของไทยก็ได้แก่ เกาะรัตนโกสินทร์ ที่สามารถนั่งรถรางที่ได้ให้บริการนักท่องเที่ยว หรือจะนั่งรถเมล์ก็ได้ ซึ่งสถานที่นี้มีความเป็นมาที่ยอดเยี่ยม เป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์จักรี และมีวัดวาอาราม มากมาย อาทิเช่น วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม), วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม), พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท,สนามหลวง สถานที่เหล่านี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมากๆ มองได้ว่าเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของคนไทยเรา จะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไทยกันมาก ทำให้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เที่ยวทั่วไทยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ แสดงความความเป็นมาของราชวงศ์จักรี ที่มีมายาวนานกว่า 238 ปี หากใครที่ต้องการนวดแผนไทย เที่ยวทั่วไทยแนะนำการนวดที่วัดโพธิ์ซึ่งมีชื่อเสียงมาก เมื่อนวดเสร็จจะคลายอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการที่จะให้เขามาเที่ยวทั่วไทยกันมากๆ คนไทยต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีคือไม่คดโกงไม่เอาเปรียบชาวต่างชาติ พยายามคิดราคาของสินค้าอย่างยุติธรรม ไม่บวกราคาของสินค้าแพงเกินไป ประเทศไทยเรามีวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างยาวนาน เราควรที่จะจรรโลงไว้ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน ทั้งประเพณีลอยกระทง,สงกรานต์,ประเพณีโยนบัว หากคนไทยไม่รักษาขนบธรรมเนียมของตนเอง แล้วชาวต่างชาติที่ไหนจะมารักษาให้เรา และหากว่าเราไม่อยากเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติด้านวัฒนธรรมเราควรสืบสานประเพณีตามท้องถิ่นและและประเพณีของชาติให้คงอยู่ต่อไป

รัฐบาลส่งเสริมเที่ยวทั่วไทย

เที่ยวทั่วไทยที่กรุงเทพเมืองฟ้าอมร เมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งการเดินทางที่เริ่มมีการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น คือมีเรื่องของรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดิน คอยบริการนักท่องเที่ยว หากว่าชาวต่างขาติต้องการจะเที่ยวแบบเดินทางด้วยตัวเองก็ทำได้ เพียงแค่ติดต่อหรือถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเท่านั้นเอง นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามการเดินทางจากคนไทยได้ เพราะว่าคนส่วนมากก็พูดภาษอังกฤษและพร้อมที่จะพูดคุยกันอยู่แล้ว และอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเส้นทางเดินรถที่สะดวกมากยิ่งขึ้นทำให้การเดินทางท่องเที่ยว จะมีคนเดินทางกันมากขึ้น การซื้อตั๋วรถไฟฟ้า bts หรือรถไฟฟ้าใต้ดินสามารถซื้อแบบเที่ยวเดียวหรือซื้อแบบ one day trip เพื่อเป็นการประหยัดเงินได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการวางแผนของเราว่าต้องการเดินทางแบบไหน โดยเส้นทางเดินรถไฟฟ้าในเที่ยวทั่วไทยช่วงเวลานี้มีการเดินทางจากเหนือไปตะวันออกเฉียงใต้ คือเดินทางจากคูคต จ.ปทุมธานีไปสมุทรปราการได้เลย รัฐบาลก็มีการให้งบเรื่องการสร้างทางรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และเชื่อว่าอีกไม่นานประเทศไทยจะเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่ง เพราะว่าคนไทยเรามีน้ำใจ แต่ว่าบางคนอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้บ้าง คนที่พูดได้ก็ขอให้ช่วยกันไปพูดเพื่อให้ฝรั่งต่างชาติเข้าใจ เขาจะได้เกิดความประทับใจในประเทศไทยของเรา และปัจจุบันสนามบินแห่งชาติของไทย เปลี่ยนจากสนามบินดอนเมืองมาอยู่ที่สุวรรณภูมิแล้ว หากว่าท่านต้องการเดินทางท่องเที่ยวในไทยทางเครื่องบิน จะต้องไปที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งนั่นเป็นข้อมูลที่ควรจะรับรู้ไว้เมื่อท่านต้องการเดินทางไปเที่ยวโดยอาศัยเครื่องบินเป็นหลัก