ข้อดีของการจดทะเบียนการค้าออนไลน์สำหรับคนขายของออนไลน์

การจดทะเบียนการค้าออนไลน์เป็นเรื่องที่ผู้ขายของออนไลน์ไม่ค่อยทำกัน เพราะคิดว่าไม่จำเป็น แต่ความจริงแล้วการจดทะเบียนการค้าออนไลน์นั้นมีแต่ข้อดีต่อผู้ที่ทำการขายออนไลน์ ดังนี้ 1.สร้างความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันนี้พบว่ามีการโกงกันมากขึ้นสำหรับการซื้อขายของออนไลน์ทำให้ผู้ขายออนไลน์ได้รับผลกระทบ จากจำนวนผู้ซื้อที่ลดน้อยลง ดังนั้นการจดทะเบียนออนไลน์เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อที่เข้ามาซื้อของกับร้านอขงเรา ว่ามีตัวตนชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนโกงจากผู้ขาย หรือหากมีปัญหาก็สามารถทำการฟ้องร้องได้ เพราะมีชื่อผู้ประกอบการที่ชัดเจนนั่นเอง 2.เอกสารอ้างอิง การจดทะเบียนการค้าออนไลน์จะมีเอกสารที่ยืนยันออกมาสำหรับผู้ทำการจด ซึ่งเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมทางการเงิน ในกรณีที่ต้องการเงินทุนสำรองหรือต้องการเงินกู้ ทั้งการซื้อของหรือเงินสด เอกสารนี้ถือเป็นเอกสารที่ใช้รับรองทำให้สามารถผ่านได้ง่าย ทำให้ผู้ที่ทำการขายออนไลน์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น จะเห็นว่าการจดทะเบียนการค้าออนไลน์นั้นมีข้อดีอยู่หลายประการ ทั้งด้านการขายของออนไลน์และความน่าเชื่อถือของตัวผู้ประกอบการเอง ดังนั้นหากท่านเป็นผู้ขายที่ยังไม่ได้การจดทะเบียน ให้ท่านไปยื่นจดทะเบียนโดยที่ไม่ต้องกลัวเสียภาษี เพราะการเสียภาษีมีหลักเกณฑ์ชัดเจน หากท่านรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ท่านก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว