รัฐบาลส่งเสริมเที่ยวทั่วไทย

เที่ยวทั่วไทยที่กรุงเทพเมืองฟ้าอมร เมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งการเดินทางที่เริ่มมีการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น คือมีเรื่องของรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดิน คอยบริการนักท่องเที่ยว หากว่าชาวต่างขาติต้องการจะเที่ยวแบบเดินทางด้วยตัวเองก็ทำได้ เพียงแค่ติดต่อหรือถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเท่านั้นเอง นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามการเดินทางจากคนไทยได้ เพราะว่าคนส่วนมากก็พูดภาษอังกฤษและพร้อมที่จะพูดคุยกันอยู่แล้ว และอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเส้นทางเดินรถที่สะดวกมากยิ่งขึ้นทำให้การเดินทางท่องเที่ยว จะมีคนเดินทางกันมากขึ้น การซื้อตั๋วรถไฟฟ้า bts หรือรถไฟฟ้าใต้ดินสามารถซื้อแบบเที่ยวเดียวหรือซื้อแบบ one day trip เพื่อเป็นการประหยัดเงินได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการวางแผนของเราว่าต้องการเดินทางแบบไหน โดยเส้นทางเดินรถไฟฟ้าในเที่ยวทั่วไทยช่วงเวลานี้มีการเดินทางจากเหนือไปตะวันออกเฉียงใต้ คือเดินทางจากคูคต จ.ปทุมธานีไปสมุทรปราการได้เลย รัฐบาลก็มีการให้งบเรื่องการสร้างทางรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และเชื่อว่าอีกไม่นานประเทศไทยจะเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่ง เพราะว่าคนไทยเรามีน้ำใจ แต่ว่าบางคนอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้บ้าง คนที่พูดได้ก็ขอให้ช่วยกันไปพูดเพื่อให้ฝรั่งต่างชาติเข้าใจ เขาจะได้เกิดความประทับใจในประเทศไทยของเรา และปัจจุบันสนามบินแห่งชาติของไทย เปลี่ยนจากสนามบินดอนเมืองมาอยู่ที่สุวรรณภูมิแล้ว หากว่าท่านต้องการเดินทางท่องเที่ยวในไทยทางเครื่องบิน จะต้องไปที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งนั่นเป็นข้อมูลที่ควรจะรับรู้ไว้เมื่อท่านต้องการเดินทางไปเที่ยวโดยอาศัยเครื่องบินเป็นหลัก