เที่ยวทั่วไทยรอบเกาะรัตนโกสินทร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รณรงค์ให้เที่ยวทั่วไทยกันมาก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาของไทยก็ได้แก่ เกาะรัตนโกสินทร์ ที่สามารถนั่งรถรางที่ได้ให้บริการนักท่องเที่ยว หรือจะนั่งรถเมล์ก็ได้ ซึ่งสถานที่นี้มีความเป็นมาที่ยอดเยี่ยม เป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์จักรี และมีวัดวาอาราม มากมาย อาทิเช่น วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม), วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม), พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท,สนามหลวง สถานที่เหล่านี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมากๆ มองได้ว่าเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของคนไทยเรา จะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไทยกันมาก ทำให้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เที่ยวทั่วไทยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ แสดงความความเป็นมาของราชวงศ์จักรี ที่มีมายาวนานกว่า 238 ปี หากใครที่ต้องการนวดแผนไทย เที่ยวทั่วไทยแนะนำการนวดที่วัดโพธิ์ซึ่งมีชื่อเสียงมาก เมื่อนวดเสร็จจะคลายอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการที่จะให้เขามาเที่ยวทั่วไทยกันมากๆ คนไทยต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีคือไม่คดโกงไม่เอาเปรียบชาวต่างชาติ พยายามคิดราคาของสินค้าอย่างยุติธรรม ไม่บวกราคาของสินค้าแพงเกินไป ประเทศไทยเรามีวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างยาวนาน เราควรที่จะจรรโลงไว้ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน ทั้งประเพณีลอยกระทง,สงกรานต์,ประเพณีโยนบัว หากคนไทยไม่รักษาขนบธรรมเนียมของตนเอง แล้วชาวต่างชาติที่ไหนจะมารักษาให้เรา และหากว่าเราไม่อยากเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติด้านวัฒนธรรมเราควรสืบสานประเพณีตามท้องถิ่นและและประเพณีของชาติให้คงอยู่ต่อไป